• طراحی شده برای ماندگاری
  • حداکثر کیفیت، نوآوری در زیبایی، توانایی در ساخت، طراحی، مهندسی و تولید
  • گارانتی فوم سرد نشیمن به مدت 5 سال توسط شرکت یونیکفوم  
  • تشک تمام فوم سرد به همراه لایه مموری فوم
  • ارسال سریع و رایگان سفارشات 10 میلیونی
  • پشتی فوم متحرک ایستا
صندلی تمام فوم