طراحی شده برای ماندگاری
گارانتی فوم سرد نشیمن به مدت 5 سال توسط شرکت یونیکفوم
ارسال سریع و رایگان سفارشات 10 میلیونی
تشک تمام فوم سرد به همراه لایه مموری فوم
پشتی فوم قابل جابجایی