فرم ثبت شکایات


ثبت شکایات

خریداران محترم می توانند در صورت هر گونه نارضایتی از کیفیت محصول خریداری شده  از طریق روش های ذیل اقدام نمایند.

فرم آنلاین :

پرکردن فرم آنلاین در همین صفحه

تلفن تماس:

02155288229 02155288230

آدرس ایمیل:

info@unikfoam.com

با توجه به درج شماره سری ساخت روی تمامی محصولات کلیه شکایات قابل بررسی و پیگیری می باشد.